Algemene actievoorwaarden

Stichting Noordzeevis uit IJmuiden organiseert een weggeefactie op de Facebookpagina ter gelegenheid van pakjesavond.

De te winnen prijs is 2 kaartjes voor voetbalwedstrijd Telstar-Ajax.

Op deze winactie zijn de volgende actievoorwaarden van toepassing: 

1. Social media winacties worden uitgeschreven door stichting Noordzeevis uit IJmuiden gevestigd in IJmuiden. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing als hiernaar wordt verwezen.

2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je op het Facebookbericht reageert. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

3. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie in de social media post en/of op de landingspagina.

4. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en een postadres in Nederland kunnen overleggen. Alle  andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

5. De trekking van de winnaar geschiedt op willekeurig wijze. Winnaars kunnen op verschillende social mediakanalen gekozen worden.

6. Winnaars worden op aangegeven datum bekendgemaakt door middel van een reactie op het Facebookbericht met de beschrijving van de actie. Winnaars dienen binnen 7 dagen na bekendmaking een privébericht via het betreffende social media kanaal te sturen met de gevraagde gegevens.

7. Stichting Noordzeevis uit IJmuiden kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de social media winactie wijzigen of aanpassen tenzij dit ten nadele van de deelnemers is.

8. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

9. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

10. Medewerkers van Stichting Noordzeevis uit IJmuiden en betrokken partijen zijn uitgesloten van deelname.

11. De persoonsgegevens die in het kader van social media winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt voor de desbetreffende actie.

12. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Stichting Noordzeevis uit IJmuiden.

13. Stichting Noordzeevis uit IJmuiden kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het zoek raken/verloren gaan van de prijzen door externe verzendpartijen. Stichting Noordzeevis uit IJmuiden verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

14. Stichting Noordzeevis uit IJmuiden kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computer hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.

15. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

16. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

17. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Stichting Noordzeevis uit IJmuiden via info@noordzeevisuit-ijmuiden.nl, onder vermelding van naam (evt. bedrijf) en adres.

Deze actie wordt onafhankelijk van Facebook georganiseerd.